ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) 
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів 

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://partystuff.ua/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця оформлення замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар– об'єкт угоди сторін - повітряні кулі, товари для свята та додаткові товари, які були обрані покупцем на сайті Інтернет-магазину:  https://partystuff.ua/ та поміщені у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою: https://partystuff.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років (або особа, яка визначена Покупцем в якості отримувача Товару з зазначенням даної інформації в процесі Замовлення Товару), отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину https://partystuff.ua/ для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 

1.5. Продавець – фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є власником або розповсюджувачем Товару і за допомогою Інтернет-магазину https://partystuff.ua/ має намір його продати згідно з умовами відповідних договорів. 

1.6. Замовлення - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.  

Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину.

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою та (або) за допомогою засобів телефонного зв’язку, а саме: за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.  Крім того, Покупець може оформити замовлення з використанням месенджерів, а саме: Viber, Telegram, Instagram, Facebook за контактними даними, вказаними на сайті за адресою: https://partystuff.ua/. Реєстрація при оформленні замовлення для юридичних осіб є обов’язковою. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця; 

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар;

3.3.3. контактний номер телефону та електронна адреса;

3.3.4. код за ЄДРПОУ для юридичної особи або код РНКОПП для фізичної особи, фізичної особи-підприємця; документ, що підтверджує державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності - свідоцтво про право зайняття підприємницькою діяльністю, Витяг з ЄДР для фізичної-особи підприємця; свідоцтво платника ПДВ для платників ПДВ;  витяг з ЄДР, копію статуту, рішення уповноваженого органу юридичної особи про заснування або участь в іншій юридичній особі, та про надання повноважень керівнику чи іншій особі вчиняти дії по укладанню договорів, права підпису тощо. 

3.4. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених в Інтернет-магазині. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину. Фото, відео, текстовий та інший контент можуть бути використані виключно з метою ознайомлення. Супроводжуючі Товар фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар опису / характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації по Товару Покупець на свій розсуд може звернутися за контактними даними, вказаними на сайті Інтернет-магазину за адресою:  https://partystuff.ua/.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. 

3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення через оператора. Після оформлення замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення. 

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий;

в) повідомляючи Продавцю свої дані або обов'язкові поля при замовленні Товару в будь-який спосіб, передбачений умовами даного Договору,  Покупець Сайту дає згоду на використання зазначених даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання обов’язків перед Покупцями Товару, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти. Здійснюючи замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.

3.10. В своїй роботі Продавець використовує систему електронного  документообігу  «Вчасно», тому весь документообіг між Продавцем та Покупцем здійснюється виключно через дану систему, враховуючи правила користування системою. У разі, коли Продавцю необхідно надати документи в паперовому вигляді, всі  вартість доставки документів Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).


4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях .

4.2  Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку, крім випадків коли Покупцем не сплачена повна вартість обраного та належним чином оформленого Товару протягом 1 (одного) дня, включаючи день замовлення Товару,  з моменту здійснення замовлення у спосіб відповідно до умов даного Договору.

4.3. У разі здійснення Покупцем 100% передплати і подальшого збільшення вартості замовлення в зв’язку з його коригуванням Покупець здійснює доплату різниці, що утворилась.

4.4. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику). 

4.5. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість додаткової упаковки, яку може замовити Покупець для придбаного ним Товару. В разі необхідності додаткової упаковки Товару, Покупець зобов’язаний повідомити про це Продавця, сплатити  або компенсувати її вартість.

4.6. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора Інтернет-магазину. 

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів у повному обсязі на його рахунок. 

4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».
4.9. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника), яку обирає сам Покупець,  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). Покупець розуміє і погоджується з тим, що здійснення доставки - це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними зобов'язаннями Продавця. У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару шляхом виїзду до Покупця і не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такої, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

4.9. Покупець вважається поінформованим, що в разі недотримання вимог щодо оформлення повернення Товару і внаслідок цього неприйняття товару до повернення Продавцем Продавець не несе відповідальність за збереження і повернення Товару перевізником Покупцю.

4.10. У разі передачі Товару Продавцем службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем, та, не отримання Товару останнім, послуги зі зберігання та/або утилізації Товару, сплачує Покупець в повному обсязі або компенсує послуги зі зберігання та/або утилізації Товару Продавцю.

4.11. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку Товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнім виглядом і комплектності Товару.  

4.12. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання ним або його Представником Товару у разі особистого отримання або передачі Товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.  

4.13. У разі передачі Товару Продавцем службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем, та,  у випадках необхідності, що виникла в силу об’єктивних обставин (неврахування габаритів, ваги Товару тощо)  Продавцем може бути змінено адресу доставки Товару на власний розсуд, але в межах адміністративно-територіальної одиниці, що була зазначена в замовленні.

 

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

 

5.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

 

5.3 Покупець зобов'язується: 

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 

5.3.3. Своєчасно сплатити вартість замовленого Товару протягом 1 (одного) дня з моменту оформлення замовлення, включаючи день замовлення.


6. Повернення Товару

6.1. Зважаючи на те, що Товар  поставляється Покупцю під індивідуальне замовлення та, в свою чергу має сезонний характер (тобто може бути використаний лише протягом певного часу),  то його вартість не підлягає поверненню. 

6.2. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого Товару відповідно до умов чинного законодавства України. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. В разі не звернення Покупця до Продавця  з приводу повернення Товару протягом 14 днів з моменту відправлення Продавцем  Товару службою доставки (перевізником), яку обирає сам Покупець, Товар вважається прийнятим та таким, що не підлягає поверненню.

6.3.  Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого Товару відповідно до умов чинного законодавства України, якщо Товар поставлений з перевищенням максимального допустимого відсотку браку Товару (максимальна кількість Товару , що може бути поставлений з урахуванням браку складає 5 %).

6.4. Повернення Покупцеві вартості Товару неналежної якості здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.2. Договору, чинним законодавством України. 

6.5. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 

6.6. Вартість Товару, що продається за акційною ціною, поверненню не підлягає.

6.7. Повернення Товару неналежної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 

6.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.9. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 

6.10. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині. 

6.11. Повернення Товару неналежної якості, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною Продавцем.


7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 

7.3. Продавець не несе відповідальності за:

  • затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;
  • дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою;
  • належне функціонування Сайту в разі, якщо Покупець не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами;
  • не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

7.4. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

7.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупець при реєстрації. Покупець несе повну відповідальність за збереження і безпеку логіна і пароля, вказаних ним при реєстрації на Сайті, а всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе виключно Покупець.

7.6. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

7.7. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 


8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. Повідомляючи Продавцю свої дані або обов'язкові поля при замовленні Товару в будь-який спосіб відповідно до умов даного Договору, Покупець Сайту дає згоду на використання зазначених даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання обов’язків перед Покупцями Товару, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти. Здійснюючи замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

9. Інші умови

9.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до суду відповідно до вимог чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору без додаткового повідомлення  Покупця в односторонньому порядку шляхом публікації Договору в новій редакції на Сайті. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.